Warunki użytkowania

Niniejszy dokument zawiera „Warunki korzystania z usługi”, których należy przestrzegać podczas korzystania ze strony internetowej macblog.pl. Przed użyciem naszego zasobu uważnie przeczytaj tę stronę.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zgadzasz się z warunkami określonymi w tym dokumencie, odmawiaj korzystania z naszych zasobów informacyjnych. Korzystaj z tej witryny tylko wtedy, gdy wyraźnie zgodzisz się na warunki określone w tym dokumencie.

Materiały, które zostały i zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, mogą zawierać niedokładności. Autorzy bloga macblog.pl nie gwarantują dokładności, dokładności i kompletności opublikowanych materiałów. Używanie materiałów z tej strony odbywa się na własne ryzyko.

Nasz zasób internetowy i jego materiały są dostarczane „tak jak jest” bez żadnych gwarancji. Autorzy bloga, w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie, zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Właściciel witryny nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, niezawodności, kompletności ani aktualności materiałów, usług, oprogramowania, tekstu, grafiki i linków zewnętrznych.

Właściciel serwisu macblog.pl oraz autorzy artykułów zrzekają się odpowiedzialności materialnej i nie mogą w żadnym wypadku rekompensować szkód, jakie mogą wyrządzić użytkownikom serwisu macblog.pl w związku z wykorzystaniem materiałów opublikowanych na macblog.pl

Naruszeniem tych warunków jest wykorzystanie wszelkich informacji uzyskanych na naszej stronie internetowej w celu nękania, obrażania lub krzywdzenia innej osoby, a także komunikowania się, reklamowania, zapytania lub sprzedaży każdemu użytkownikowi bez jego wyraźnej zgody.

Linki do innych stron

Nasza strona zawiera linki do innych zasobów w Internecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na innych stronach lub w produktach lub usługach dostępnych na tych stronach.

Właściciel serwisu macblog.pl zrzeka się odpowiedzialności materialnej i nie może w żadnym wypadku rekompensować jakichkolwiek szkód, jakie mogą wyrządzić użytkownikom serwisu macblog.pl kliknięcia w linki do innych stron.

Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Русский язык
Японский язык
Китайский язык